h2o Wystarczy kropla wody

Temat: Rp-6
" />wpisz date od do pracy i date od dzialalnosci do nadal nastepnie zazwe zakladu pracy a przy dzialalnosci nazwe swojej frmy kol ze stanowiskiem nie trzeba wypelniac a w ostatniej pozycji wpisz swiadectwo pracy (lub zaswiadczenie) a w przypadku dzialalnosci powinnas postarac sie o zaswiadczenie z gminy o okresie prowadzenie dzialalnosci z zaznaczeniem ze trwa to do nadal, poza tym zus bardzo liberalnie podchodzi do samego wypelniana druku najistotniejsze sa swiadectwa i rp 7
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4222Temat: Canon Cashback - pytanie techniczne
" />Z autopsji i przeczytanych informacji wynika że zwrotowi podlega sprzęt z listy dostępnej na stronie producenta, ważny jest okres trwania promocji, dowód zakupu i kody z pudełka. Trzeba wypełnić druk ... by był dowód zakupu który bez wątpienia będzie świadectwem legalności zakupu ( bo pewnie o to chodzi Canon'owi ), kody i formularz. Canon na pewno nie ma informacji o o wszystkich punktach dystrybucji a tym bardziej ograniczeń co do tych punktów. Jutro ktoś z nas może otworzyć działalność i sprzedawać sprzęt Canona i dlaczego ten sprzęt miałby nie być zakwalifikowany do zwrotu...
Źródło: forum.fotopolis.pl/viewtopic.php?t=6250


Temat: Rejestracja używanego samochodu sprowadzonego z Niemiec
( druk VAT 25 ) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku VAT; dowód własności pojazdu, dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą ... technicznego pojazdu lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=9


Temat: Karty Urlopowe (format A4)
formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.4.2007, str. 14). Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz informacje ... kierowcę. W przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonujący przewóz drogowy, powinien okazać ww. formularz, a w przypadkach gdy nie ma podstaw do wystawienia ww. świadectwa, dokument o jakim mowa...
Źródło: forum.ptforum.pl/viewtopic.php?t=8000


Temat: Chcę wydać książkę
mam wsparcie. Zgadzam się, że obszerne przytaczanie świadectw byłych świadków nie jest zbyt szczęśliwym sposobem pokazywania prawdy o tej organizacji. Nie zgadzam się ze zdaniem: "Mało który psycholog w Polsce interesuje ... w ogółe o tym mówić. Odkrywać zasłonę, podawać do publicznej wiadomości to, co skrzętnie jest przez przywódców ukrywane. Nadzorcy obwodu, który zadzwonił do mnie w ubiegłą sobotę, o mojej niecnej działalności ... złej drogi, a jednocześnie nie pokazywać (werbalnie, ale także poprzez świadectwo własnego życia) drogi właściwej. Całe ich "budowanie" polega na "burzeniu" (nawracaniu ze złej drogi)...." Odpowiadam: Istnieją jeszcze ludzie niewierzący, wierzący,...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=319


Temat: Nie tylko zmiana systemu emerytalnego.
... na świadectwie szkolnym.Katecheci i księża finansowani przez kościół a nie budżet.Dotacje na kościół tylko jako dobrowolne wpłaty a nie decyzją posłów z budżetu.Polska jest ojczyzną nie tylko katolików. I końcowa sugestia...
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=39395


Temat: dziesięcina
... dla niego fragmenty usunąć. Wystarczy porównać Testimony to the Church nr 31 z Testimony to the Church in Battle Creek, by ujrzeć co Smith i jego koledzy usunęli z druku. Inny...
Źródło: adwentfree.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: Wiktoria z Ramszo-Karweckich Klimaszewska
ZboWiD, Koło Emerytów i Rencistów przy RSC "Samopomoc Chłopska"), świadczące o przynależności do wielu organizacji społecznych,a także druki, zaproszenia, programy przedstawień i uroczystości. Do zbioru włączone są wycinki z prasy krajowej ... poszczególnymi etapami działalności zawodowej i społecznej Wiktorii Klimaszewskiej. Z działalnością w PCK wiąże się szereg dokumentów (sygn. 18), dotyczących udziału w pracy Warszawskiego Oddziału PCK (legitymacje, statut PCK, zaproszenia na uroczystości PCK) oraz materiały informacyjne dotyczące Biura Poszukiwań Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Komitetu Oświęcimskiego. Z działalnością Klimaszewskiej w ZboWiD łączą się następujące dokumenty: Biuletyny Informacyjne Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, spisy hitlerowskich obozów ... 72 zdjęcia, które powstały głównie w wyniku działalności w ZboWiD np.: seria zdjęć z pobytu w Wielkiej Brytanii w maju 1961 oraz ze spotkania w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=653


Temat: cynik9: Kłonica przeciwpowodziowa
... na zasadach wynajmu). Zlikwidować ocenę z religii na świadectwie szkolnym.Katecheci i księża finansowani przez kościół a nie budżet.Dotacje na kościół tylko jako dobrowolne wpłaty a nie decyzją posłów z budżetu.Polska jest...
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=43450


Temat: Patriotyzm
Odrodzenia Polski. W sierpniu 1942 r. został żołnierzem Armii Krajowej. Pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK pod pseudonimem „Teofil”. Od jesieni 1942 r. zaangażowany w działalność Rady Pomocy ... działalnością publicystyczną, pisał do tygodnika „Stolica” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Kontynuował też studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, podjęte jeszcze w październiku 1941 r. na tajnym Wydziale Humanistycznym UW. Na ręce prof. Juliana ... współpracę z Radiem Wolna Europa. W ciągu kilku kolejnych lat wiele podróżował po krajach Europy Zachodniej, USA i Izraelu, gdzie nawiązywał kontakty z przedstawicielami polskiej emigracji. W związku z działalnością opozycyjną na okres czterech lat (1970 – 1974) został objęty zakazem druku na terenie PRL. W latach 1973 - 1985 wykładał historię najnowszą w I Katedrze Historii Nowożytnej Polski na Wydziale Nauk ... kilku językach. Dotyczy ona przede wszystkim zagadnień związanych z historią najnowszą (Powstanie Warszawskie, pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej) oraz dyplomacją. Za wybitne zasługi, których świadectwem pozostaje niezwykle bogaty życiorys, profesor Władysław...
Źródło: analogs.pl/forum/viewtopic.php?t=1943


Temat: rejestracja (nowych i sprowadzonych maszyn)
odprawy celnej; w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich UE: * dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla sam.osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego, * zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku ( druk VAT 25 ) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku VAT; a ponadto: * dowód własności pojazdu, * dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, * dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą ... badania technicznego pojazdu lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, * dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, * aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON...
Źródło: atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=11147